Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

ProKalm a wpływ na ocenę ujeżdżenia

Aleksandra, 24 luty 2021
ProKalm a wpływ na ocenę ujeżdżenia

W ujeżdżeniu harmonijne wykonanie wszystkich figur jest kluczem do sukcesu. Czy podawanie suplementów może wpłynąć na wyniki konia w tej dyscyplinie? Science Supplements postanowiło sprawdzić, jak suplementacja ProKalm – produktem uspokajającym dla koni – wpłynie na biomechanikę ruchu zwierzęcia.

Hipoteza badawcza: Czy podawanie doustnie suplementu zawierającego melisę lekarską i l-teaninę wpłynie na biomechanikę ruchu konia podczas ujeżdżenia?

Badaniu, przeprowadzonym przez Science Supplements, towarzyszyło następujące tło badawcze:

  • osiągnięcie najwyższych wyników podczas zawodów ujeżdżeniowych jest możliwe, gdy koń jest zrelaksowany i chętny do współpracy; tworzy z jeźdźcem harmonię (FEI, 2012);
  • federacje jeździeckie nie zakazują podawania koniom suplementów uspokajających, jeżeli nie zawierają one substancji zakazanych.

Cel badania

Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób podawanie doustnie suplementu zawierającego ekstrakt z melisy lekarskiej i l-teaninę (składniki suplementu ProKalm) wpłynie na poprawę jakości chodu, a tym samym i wyników ujeżdżeniowych, dzięki zrelaksowaniu konia.

Metodologia badania wpływu ProKalmu

Badacze przyjęli następującą metodologię przy analizowaniu wpływu ProKalm na wyniki w ujeżdżeniu:

  • placebo – niektóre konie otrzymywały ProKalm, podczas gdy inne otrzymywały placebo (bez aktywnych składników). Zastosowanie placebo umożliwiło zredukowanie stronniczości (i widzenia fałszywie pozytywnych wyników), dzięki czemu można było zaobserwować, gdy chód u koni się poprawiał;
  • wybór które konie otrzymają placebo, a które ProKalm był losowy;
  • właściciele koni nie wiedzieli czy ich wierzchowiec otrzymał dawkę placebo czy dawkę suplementu ProKalm. Umożliwiło to na wyeliminowanie stronniczości w związku z chęcią zobaczenia pozytywnego efektu zażywania suplementu z aktywnymi składnikami;
  • próba krzyżowa – wszystkie konie otrzymały zarówno ProKalm, jak i placebo. Badania z wykorzystaniem takiej próby są bardziej efektywne;
  • okres wypłukania – pomiędzy podawaniem dawki placebo i dawki ProKalm odczekiwano 48 godzin, aż substancje zostaną wypłukane z organizmu konia.

Przebieg badania - podanie ProKalmu 

W badaniu poddano analizie 25 koni ujeżdżeniowych i ich stałych jeźdźców, które startują na różnych poziomach. Pary koń-jeździec były oceniane przez dwóch sędziów klasy I, pod kątem biomechaniki. Konie sprawdzano na trzy sposoby: bez interwencji; poprzez podanie placebo; poprzez podanie ProKalm w kolejności losowej. ProKalm i placebo aplikowano w dawce 64g na dobę przez cztery dni, a ostatniego dnia następowało zebranie wyników podczas jazdy. Po tym czasie każdy z koni miał 48 godzinną przerwę w celu wypłukania substancji z organizmu.

Zarówno autorzy badania, sędziowie i uczestnicy badania nie wiedzieli czy dany koń przyjmuje w określonym momencie ProKalm. Jeźdźcy otrzymywali jedynie informacje o pozytywnym zebraniu danych.

Pary koń-jeździec miały do wykonania taki sam test: w środowisku domowym, na tej samej nawierzchni, w trzech próbach. Konie proszono kolejno o stęp (pośredni, swobodny), kłus (roboczy, zebrany, pośredni, wyciągnięty – jeżeli ustalono) oraz galop roboczy. Każdy ruch konia był rejestrowany w każdym kierunku trzykrotnie, co pozwoliło na udokumentowanie minimum 15 kroków.

Przeprowadzane testy filmowano, bez żadnego oznaczenia, w trzech wymiarach z dużą prędkością do analizy biomechanicznej i jednocześnie w dwóch wymiarach przy 25 Hz, aby umożliwić sędziom zdalną ocenę osiągów poszczególnych koni.

Wyniki badania

W badaniu wzięło udział 25 koni, jednak w czasie 75-dniowego testu kilka z nich musiało przerwać próbę ze względu na kontuzję. Ostatecznie do badań zakwalifikowały się wyniki zebrane od 21 koni.

Zażycie przez konia placebo miało pozytywny wpływ na uzyskiwane wyniki, co zapewne wiązało się z wiarą jeźdźca w działanie suplementu. Efekt wywoływany przez placebo wykorzystano do ustalenia linii bazowej zmienności między badaniami.

Po podaniu suplementu ProKalm zaobserwowano wydłużenie wykroku, zmianę w kątach pęciny, stawie skokowym, a także przemieszczenie środka ciężkości. Zmiany w ruchu stawu skokowego były głównie widoczne w kłusie (zebranym, roboczym) oraz galopie. Wzrósł też kąt w stawie pęcinowym podczas stania i w kłusie (zebranym, roboczym). Natomiast wydłużenie wykroku nastąpiło w kłusie roboczym, wyciągniętym i w galopie.

Po podaniu ProKalm konie otrzymywały od sędziego zdecydowanie wyższe noty, powyżej linii bazowej ustalonej przez placebo.

Zapamiętaj!

Jak wynika z badania, suplementowanie ProKalm umożliwiło poprawę wyników w niektórych figurach ujeżdżeniowych, co mogło wynikać z większego zaangażowania zadu.

Zaobserwowano także, że ProKalm nie ma właściwości przeciwbólowych. Zakłada się, że zwiększenie wykroku i kątów w tylnych kończynach są związane z mniejszym napięciem, jednak konieczne są dalsze badania w tym zakresie.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj